เกี่ยวกับสถานี

สถานีวิทยุมะขามคู่คนริมน้ำน่าน FM96.00 MHz. เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง ดำเนินการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และบริเวณใกล้เคียง

ผู้ได้รับอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะขามคู่คนริมน้ำน่าน
สถานที่ตั้ง เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

บริหารงานโดย ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล มือถือ 063-529-2552